• Eye-openers

    Ik bin net depressief, mar ik HIE it..

    In artikel oer depressie, helpende labels, begrip, understatements, slachtoffer wêze, situaasjes aanvaarde, selfleafde en de swarte hûn.. In eye-opener foar mysels destiids (en soms wer opnij en opnij) om it gefecht op te jaan. Foar oaren miskien herkenning, inspiraasje…. of…